Etapy współpracy

Współpraca

Etap 1. Przyjęcie nieruchomości od Właściciela
 • Po podpisaniu umowy, następuje przekazanie wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i przejęcie od Właściciela kompletu dokumentów i kluczy.
   • Sprawdzimy stan techniczny mieszkania i sprzętów
   • Przeprowadzimy kompletną inwentaryzację wyposażenia i sprzętów
   • Poinformujemy wszystkich dostawców o przyjęciu mieszkania do obsługi
   • Zmienimy adresy do korespondencji i sprawdzimy aktualny stan rozliczeń we wspólnocie mieszkaniowej i u dostawców mediów
   • *Jeżeli zostało wcześniej uzgodnione, przeprowadzimy w mieszkaniu prace remontowe
   • Uzupełnimy w mieszkaniu meble/ elementy dekoracyjne
   • Przygotujemy strategię wynajmu
   • Zrobimy profesjonalne zdjęcia mieszkania
   • Stworzymy dla lokatorów pakiet powitalny zawierający informacje o mieszkaniu
   • Wprowadzimy dane o mieszkaniu do systemu komputerowego
Etap 2. Poszukiwanie najemcy
   • Przygotujemy bezpieczną umowę najmu z regulaminem indywidualnie dostosowanym do nieruchomości
   • Wprowadzimy ofertę na rynek
   • Będziemy prezentować mieszkanie potencjalnym najemcom
   • Znajdziemy najemców – do tego etapu przykładamy szczególną uwagę, aby wybrać takich którzy razem z nami zaopiekują się mieszkaniem
   • Podpiszemy umowy najmu
   • Przekażemy lokal nowym najemcom
Etap 3. Bieżąca obsługa wynajmu – nieruchomość jest już zamieszkana
   • Kontakt z lokatorami
   • Rozwiązywanie problemów
   • Wizyty kontrolne
   • Monitoring płatności